Oprema za simultani prevod


Biti član Congress Rental Network Bosch Međunarodne mreže, znači imati na raspolaganju najbolju tehnologiju (Integrus - DCN Next Generation). Korišćenjem kvalitetnog zvučnog sistema i opreme za simultani prevod, u mogućnosti smo da damo veliki potencijal vašoj konferenciji i događajima [tj. pružamo pokrivenost 31 jezika u isto vreme, kontrola mikrofona i prevodilačkih puteva preko softvera kojim upravlja tehničar, mogućnost digitalnog zapisa, itd], kako bi vi bili zadovoljni u svakom pogledu!
U našoj ponudi možete naći ISO 4043 kabine za simultano prevođenje holandskog proizvođača Audipack. Ove kabine zadovoljavaju međunarodne standarde za simultano prevođenje, poseduju ventilaciju, zvučno su izolovane itd. U ponudi imamo i kabine za tri prevodioca. Od nas možete slobodno potražiti ISO sertifikat kabine, mi ga posedujemo.
Bosch oprema za simultano prevođenje u skladu sa najnovijim svetksim trendovima i standardima, kontrola prevodilačkih pulteva uz pomoć programa Bosch DCN-SWSI Conference Software Simultaneous Interpretation i tehničari koji su svake godine u obavezi da obnavljaju sertifikat u fabrici Bosch su garancija da čete od nas dobiti vrhunsku tehničku podršku.
Ministarska konferecija OEBS 2015 u saradnji sa našim partnerom PC Podimatas, NATO sastanak u Beogradu, tehnička podrška Predsednika Srbije, Savet Evrope, mnoge konferencije EU, Interpol u Budvi su samo neke od naših referenci.


kabina za simultano prevodjenje oprema za simultano prevođenje bosch DCN
bosch sertifikat tehničar bosch program za kontrolu mikrofona radijator za simultani prevod
ISO kabina za simultano prevođenje, OSCE 2015