Select Languages
Srpski-Serbian
English
CONGRESS RENTAL je kompanija koja se angažuje u domenu iznajmljivanja i prodaje AUDIOVIZUELNE opreme kao i organizacije svih vrsta poslovnih, kulturnih, političkih i društvenih manifestacija.
Član je grupe kompanija P.C. PODIMATAS AUDIOVISUAL, jedne od lidera na grčkom tržištu, sa sedištem u Atini i ekspoziturama u Solunu, Kritu i Bukureštu.
CONGRESS RENTAL BEOGRAD je članica i predstavnik Srbije u medjunarodnoj mreži
Congress Rental Network of Bosch što nam omogućava pristup opremi najvišeg kvaliteta koja ispunjava sve ISO standarde kao i sve standarde Evropske Unije.U okviru usluga koje pruža svojim klijentima CONGRESS RENTAL u saradnji sa PODIMATAS AUDIOVISUAL obezbeđuje i tehničku podršku od strane visoko obrazovanih tehničara sa višegodišnjim iskustvom.


Sertifikat Bosch Congress Rental Network


Member group of companies:

www.podimatas.com

Supporting by:

Congress Rental Network member

NEWS LETTERS

 

© P.C. Podimatas Ausiovisual All rights reserved 2006

Članice Congress Rental Network /p> Congress Rental Network